Informations

Den 09. Mäerz 2017  huet Haus CaRe, déi nei Agence Immobilière sociale vum Kanton Réiden, eng Konventioun, am Kontext vun enger lokaler AIS ,mam Ministère de Logement ënnerschriwwen.

Haus CaRe schafft an enker Zesummenaarbecht mam Office social vu Réiden an vermëttelt Haiser an Wunnengen un den Office social weider.

Déi Proprietären déi hiert Haus / Wunneng un Haus CaRe verlounen profitéieren vun enger Réi Virdeeler :

  • garantéierten Loyer

  • gudden Zoustand vun hirem Haus / Wunneng

  • 50% Steiererliichterung um Revenue net locatif ( Réforme fiscale 2017 – Art. 115/22a )

  • Encadrement vun den Lokatären duerch den Office social

  • Gratis Gestioun

Annonce HausCaRe

Flyer Haus CaRe

Carte de visite Agent immobilier social (Mme Mahowald)

Dernière modification le 16.07.2020
Aller au contenu principal